Un any del Reglament de Participació Ciutadana

0
29
Ajuntament Sant Adrià

Ja fa un any que es va aprovar el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Sant Adrià, fruit d’un procés participatiu. Des de la seva aprovació, s’han desplegat actuacions i eines tot responent als objectius del Pla d’Actuació Municipal. Aquestes són algunes de les que ja s’han iniciat:

Constitució de la Taula de coordinació tècnica dels Consells Municipals (article 55 del Reglament de participació ciutadana)La constitució d’aquesta Mesacoordinada pel servei de participació ciutadana, ha de servir pel coneixement mutu dels assumptes que es tracten a cada un dels Consells i el treball transversal. L’objectiu és tenir una visió global i desenvolupar accions conjuntes o que hi estiguin relacionades.

Revisió dels Reglaments dels Consells Municipals per adequar-los al nou reglament de participació: Durant el 2021 hem començat a treballar en l’adequació dels reglaments dels consells de solidaritat, dona, accessibilitat, medi ambient i el de les arts i la cultura.

Constitució de la Mesa del teixit associatiu (segons disposa l’article 45). Actualment hi participen activament 10 entitats del municipi. Te com a objectius el treball puntual de dos temes concrets: La Mostra d’entitats de l’any 2022 i el seguiment de la diagnosi participada del teixit associatiu.

– Desenvolupament de la plataforma Decidim per Sant Adrià, com un recurs tecnològic al servei de la Participació ciutadana (articles 4 i 69.5). Actualment es poden trobar els següents espais operatius: El Plenari d’Entitats, La Mesa del Teixit Associatiu, quatre consells sectorials, consultes públiques prèvies a la redacció o modificació d’ordenances municipals, la Diagnosi participada del teixit associatiu recentment s’ha portat a terme el procés per escollir el nom de l’edifici municipal conegut com «Antic Ajuntament».