Inici de les obres del carrer Sant Oleguer

0
73

Aquest dimecres 16 de febrer comencen les obres de reurbanització del carrer de Sant Oleguer, un projecte que ha comptat amb la participació del veïnat. L’actuació segueix la línia d’altres intervencions que s’han fet en el municipi els darrers anys i prioritza un model de ciutat que fomenta la mobilitat sostenible i la transició energètica.

Els eixos de l’actuació són en primer lloc, la reducció i pacificació del trànsit rodat; en segon lloc, l’ampliació dels espais per a vianants i la recuperació de la seva funció lúdica, de punt de trobada i de passeig per al veïnat; i, finalment, l’ increment i millora qualitativa de l’arbrat i les zones enjardinades. Aquestes mesures proporcionen beneficis a la ciutadania tant ambientals (disminució de la contaminació de l’aire i de l’efecte illa de calor i foment de la biodiversitat) com socials (millora de la salut i promoció dels vincles veïnals).

Les obres del c. de Sant Oleguer duraran uns 8 mesos i transformaran aquest espai en una via cívica que prioritzarà les persones. L’actuació inclourà un únic carril de circulació, l’ampliació de les voreres per als vianants fins als 4 m, una banda única d’aparcament de vehicles i un carril de circulació. A la cruïlla amb el c. d’Andreu Soler i al tram de la plaça de Narcís Monturiol es substituirà el paviment d’asfalt pel de peça prefabricada, de manera que, en tots dos punts, els vehicles s’aturin per cedir el pas als vianants, restablint així la circulació natural de les persones i, sobretot de l’alumnat de l’escola Pompeu Fabra, entre l’equipament i la plaça. També es renovarà el mobiliari urbà, l’enllumenat, la semaforització, la senyalització, les jardineres i s’incrementarà la superfície verda. Tots els elements tenen com a objectiu comú reduir les barreres físiques i visuals.