Prevenció de la violència sexual a l’Esport a Sant Adrià

0
246

A finals del mes passat es va realitzar a Sant Adrià el taller de “Prevenció de la violència sexual a l’Esport” a les entitats esportives del municipi amb una gran acollida. L’objectiu que es pretenia era entendre les diverses maneres de visualitzar unes conductes esportives no respectuoses i d’abús de poder que es poden produir sobre els esportistes.

Es van fer jocs dinàmics per veure quines son les diferents eines de detecció i d’actuació de conductes no correctes, per fer canvis de perspectiva sobre les mateixes. Com gestionar l’ajuda en cas de detectar una agressió a l’entorn de l’entitat i fer oferir un esport segur i de confiança als esportistes del municipi. L’esport en els entrenaments, competicions, construeix unes relacions mentals, socials i emocionals entre esportistes, entrenadors/es, membres de junta, pares i mares de l’entitat, que han de basar-se en uns valors i una ètica de respecte cap als infants i joves.

No es pretén que el contacte i les emocions en l’esport s’inhibeixin i controlin, Prevenció de la violència sexual a l’Esport a Sant Adrià sinó que el taller va portar la reflexió i el debat que els contactes han de ser saludables i respectuosos en front dels fets que poden esdevenir agressius per a la persona. El taller ha permès remarcar el paper de les entitats esportives , la gran força que tenen des de la implicació de tothom per reconèixe-les i actuar en perquè entre tots fem que a Sant Adrià de Besòs sigui una ciutat lliure de violències a l’esport.