Un estudi fet a l’Atenció Primària Metropolitana Nord confirma que els test s’han de fer amb mostra nasal i no bucal

0
38

Un estudi dut a terme a l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut posa de manifest que els test d’antígens ràpids (TAR) fets a partir de mostres nasals donen millor rendiment que els que es fan amb mostres bucals (de saliva) per detectar els casos positius de covid-19. Per arribar a aquesta conclusió, s’han analitzat mostres de 300 usuaris de centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i de punts centralitzats on es realitzen proves de detecció d’aquesta malaltia. Pràcticament el total de participants (un 95%) tenien simptomatologia compatible amb la covid-19.

Concretament, es van recollir els dos tipus de mostres per a totes les persones participants a l’estudi. D’una banda, se’ls va fer un TAR amb la mostra nasal i, d’una altra, es va fer un TAR amb la mostra de saliva, de la boca. En cas que els resultats de les dues proves no coincidissin, es demanava a la persona si es podia agafar una nova mostra, per analitzar-la mitjançant una prova rt-PCR al Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord.

Mirant amb detall els resultats obtinguts, destaca que només un 31,7% dels TAR que fets amb mostra nasal donaven resultat positiu sortien també positius amb la mostra bucal. Així mateix, en els casos amb resultats discordants, en que els TAR fets amb la mostra nasal indicaven que el resultat era de covid-19 positiu però amb la mostra de saliva sortia negatiu, la PCR va confirmar que eren positius. És a dir, sempre que el TAR fet amb mostra nasal indicava positiu, la PCR va confirmar aquest positiu, malgrat que els TAR fets amb mostra de saliva indiquessin que eren negatius.Per assegurar que les mostres de saliva no estaven contaminades, només és van incloure a l’estudi els participants voluntaris que no havien pres menjar, beguda o xiclet, ni havien fumat, en els 30 minuts anteriors a la recollida de la mostra bucal.

Així, doncs, aquest estudi confirma que la presa de mostres per als test d’antígens ràpids s’està fent correctament, a la zona nasal. L’estudi ha comptat amb la participació de l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS, el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, la Fundació Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol), l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses. La publicació s’ha fet en primera instància a MedRxiv, on s’ha recollit aquest estudi, amb l’article Comparison between mid-nasal swabs and buccal swabs for SARS-CoV-2 detection in mild COVID-19 patients.