Pla especial per millorar l’espai públic adrianenc

0
73

L’Ajuntament de Sant Adrià ha endegat un pla especial d’actuació als carrers de la ciutat. L’objectiu és intensificar la neteja i el manteniment de carrers, places i parcs del nostre municipi i d’aquesta manera millorar l’estat d’un espai que és de tots els ciutadans i ciutadanes. L’alcaldessa, Filo Cañete, ja va anunciar la posada en marxa del pla en la Carta a la ciutadania de la revista municipal Viure Sant Adrià, el passat mes de setembre, on assenyalava que «hem de donar a la ciutat una llum i un color nous per tal de sentir-nos-hi a gust».

Les actuacions que inclou el pla segons necessitats com neteja a fons de carrers amb aigua calenta a pressió i desgreixant, revisió i neteja dels embornals i col·lectors, tractament especial de fanals, cantonades i caixes de llum, eliminació de grafits i publicitat de paper a les façanes, revisió i reparació del paviment, entre d’altres. Els carrers amb vehicles estacionats i terrasses de bars i restaurants se senyalitzaran abans de actuació, ja que el dia de la intervenció no estarà permès ni l’aparcament ni la instal·lació de les terrasses per tal de poder dur a terme els treballs.  Aquest és un pla integral i transversal, que implica coordinar a diversos departaments municipals i empreses que treballen els diferents àmbits de la via pública (espais verds i mediambient, neteja viària, clavegueram, enllumenat, pavimentació, mobiliari urbà, arranjaments, etc).