En marxa el projecte «VESTA»

0
112

El projecte VESTA és l’aposta de diferents entitats públiques i del tercer sector per acompanyar dones amb fills i filles a càrrec i en situació de sensellar al territori Besòs.

El sensellarisme femení, també al Besòs, desenvolupa una estratègia residencial que porta les dones a molts llocs diferents abans del carrer: Acolliment amb familiars i amics, allotjaments temporals (pensions, cases d’acollida, dispositius d’emergència), ocupacions d’habitatges buits, habitacions subarrendades,… totes formes d’habitatge insegur tant des d’una perspectiva temporal, com jurídica, com emocional, circumstàncies que fan inviable el dibuix de projecte vital per a cadascuna d’elles. Són dones que, si tenen fills i filles menors, solen moure’s amb ells a càrrec, transferint-los totes les dificultats del dia a dia.

El projecte VESTA, reposa en dos pilars: d’una banda el tractament de l’habitatge com un dret oferint solució residencial a les persones participants, i de l’altra l’acompanyament integral, incloent l’àmbit laboral amb disseny i desenvolupament d’itineraris laborals molt personalitzats posant en el centre les necessitats i els moments de les persones ateses, acompanyant-les vers la recuperació del propi projecte vital.

VESTA és una prova pilot perquè en el seu desenvolupament conté importants elements d’innovació social, entre altres el fet que el disseny i execució del projecte és una iniciativa conjunta dels Ajuntaments de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet, de les entitats del Tercer Sector Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials, i també del Consorci del Besòs, i compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. La col·laboració supramunicipal i públic-privada esdevé l’oportunitat de sumar recursos i sabers per respondre millor a situacions de gran vulnerabilitat.

VESTA neix amb la capacitat d’atendre un total de 30 persones per un període de 3 anys, durant el qual haurem de comprovar l’eficàcia dels elements d’innovació social i del treball compartit entre totes les institucions esmentades.