Els usuaris atesos de l’Esperit Sant valoren amb un notable el tracte rebut per part dels professionals

0
7
Els usuaris atesos de l’Esperit Sant valoren amb un notable el tracte rebut per part dels professionals
Els usuaris atesos de l’Esperit Sant valoren amb un notable el tracte rebut per part dels professionals

Les persones ateses a la Fundació Hospital de l’Esperit Sant valoren de forma satisfactòria l’atenció rebuda. Així ho mostren les diferents enquestes de satisfacció de què disposa l’Hospital en els àmbits d’Hospitalització, Diagnòstic per la Imatge i Bloc Quirúrgic.

Per mitjà d’uns terminals tàctics instal·lats en diferents zones del centre, la FHES pot conèixer, en temps real, la valoració que fan els usuaris de l’atenció rebuda en àmbits com el tracte, la informació, la intimitat i el confort.

Durant el 2020 s’han analitzat més de 8.000 enquestes. D’aquestes, 4.289 s’han realitzat en l’àmbit d’hospitalització, que ha assolit una puntuació satisfactòria o molt satisfactòria en del 72% dels casos. Pel que fa al bloc quirúrgic s’han recollit un total de 1.219 enquestes i l’índex de satisfacció se situa en un 59% mentre que en l’Àmbit de Diagnòstic per la Imatge, amb 2.511 enquestes recollides, tots els àmbits es posicionen per sobre del 81%.

El tracte dels professionals, l’aspecte més ben valorat

En els diferents àmbits analitzats l’aspecte que ha rebut millor puntuació per part dels pacients o familiars és el tracte personal del cos mèdic i dels professionals d’infermeria que han rebut un notable, en ambdós casos. Pel que fa als professionals de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge, els usuaris han valorat amb un excel·lent el tracte i l’atenció rebuda per part dels professionals de l’equip del Servei de Diagnòstic per la Imatge.

Per contra, l’aspecte en què s’ha mostrat una menor satisfacció és el temps que els pacients han estat en llista d’espera fins l’ingrés. Tanmateix, l’anàlisi d’aquests resultats pot contribuir a establir accions de millora en aquest àmbit a la FHES.