Cinquè concurs de contes gitanos de la FAGiC

0
388

El concurs vol donar a conèixer les tradicions del poble gitano 

La FAGiC (Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya) organitza un certamen de relats la fi dels quals és incentivar la creativitat literària alhora que divulgar la història i la cultura del Poble Gitano. Les persones guanyadores del concurs rebran un premi en metàl·lic i en llibres. Els millors relats els publicarem en un llibre. Els llibres es repartiran en biblioteques, centres cívics i escoles gratuïtament. Podeu consultar les bases del concurs en la secció a baix, per a rebre més informació pots escriure a info@fagic.org.

«Pintem de Gitano Catalunya»

La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya (FAGiC) convoca el 5è concurs de relats «Pintem de Gitano Catalunya» (Pintem de Gitano Catalunya), la fi del qual és incentivar la creativitat literària alhora que divulgar la cultura, la història, els costums i tradicions del Poble Gitano. Els relats tractaran sobre la dona gitana com a motor del canvi del Poble Gitano, es valorarà especialment aquells relats que contemplin la importància de les dones i que trenquin tòpics i estereotips.

Els relats hauran d’ajustar-se al tema i continguts del concurs. La Federació d´Associacions Gitanes de Catalunya, organitzadora del concurs, es reserva el dret d’acceptació de les obres segons s’adeqüin o no a la temàtica del concurs i a les característiques formals exigides. S’acceptaran relats escrits en castellà, català o romanó. Els participants podran enviar un màxim de dos relats, totalment inèdits.