Sant Adrià estrena ordenança per regular la convivència entre veïns i amb l’espai públic

30/04/2015 – L’Ordenança del Bon Ús de l’Espai Públic i el Bon Veïnatge de Sant Adrià, que es va aprovar inicialment en el ple del passat mes de gener, entra en vigor aquest 30 d’abril.

L’Ordenança del Bon Ús de l’Espai Públic i el Bon Veïnatge de Sant Adrià, que es va aprovar inicialment en el ple del passat mes de gener, entra en vigor aquest 30 d’abril. La localitat compta a partir d’ara amb una nova eina al servei del civisme i la convivència, que té com a fita assolir una ciutat millor. La nova normativa  regula de manera específica tant la relació dels ciutadans amb l’espai públic (mobiliari urbà, places, carrers) com la relació de respecte mínim que ha de presidir les relacions entre veïns. El nou reglament s’ha limitat a regular aquells elements per als quals té capacitat de supervisió; aplega aspectes recollits en altres ordenances i incorpora novetats; estableix un límit clar de les conductes sense immiscir-se en la vida privada; promou la responsabilitat ciutadana i aposta per la mediació com element complementari o alternatiu a les sancions.

 

Espais públics, relacions veïnals i sancions

L’ordenança s’estructura en tres grans blocs. El primer tracta sobre l’espai públic: carrers, places, platges, riu, mobiliari urbà, edificis municipals i tots aquells espais de lliure accés que comparteixen tots els adrianencs i adrianenques. El segon es refereix a les relacions veïnals i determina els límits entre el dret a viure en llibertat i el respecte al descans i als drets del altres.

El tercer estableix el règim sancionador, concreta la tipologia d’accions punibles i les seves sancions associades o, si s’escau, les possibles accions socials substitutives.

 

Les novetats

L’ordenança recull aspectes nous, que no estaven regulats,  i aplega altres que ho estaven però disseminats en ordenances sectorials, com ara la d’animals o la de sorolls. Així sanciona l’emissió de sorolls que perjudiquen el descans dels veïns, deixar les caques dels gossos a les vies públiques i als parcs infantils, no portar els gossos lligats i amb morrió en els espais públics o deixar trastos vells i mobles al carrer fóra d’horari, entre d’altres.

 

Pel que fa a l’Espai Públic, no es permeten les conductes vandàliques o agressives en l’ús del mobiliari urbà, tan si generen situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones o els béns com si no; qualsevol acció u omissió que generi l’emissió d’olors molestes i/o perjudicials; la pràctica de jocs amb objectes (pilota dura, monopatí) que puguin posar en perill la integritat física dels altres usuaris i els béns o instal·lacions públics o privats; el consum de begudes en envasos de vidre a l’espai públic; les conductes que, sota l’aparença de mendicitat, impliquin coacció o assetjament a la resta de persones. Quant a les platges i al Parc Fluvial, no es permet desenvolupar activitats que puguin causar danys materials o personals, i no es podrà fer ús de la llera del riu quan per risc de pluja o crescuda del riu s’hagi prohibit l’entrada.

 

En l’ apartat de Relacions Veïnals, l’administració oferirà la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes, en un procés voluntari, pel que es podrà escollir entre el diàleg o la denúncia; es penalitzarà la producció d’emissions innecessàries de pols i olors que produeixin molèsties a veïns i no es podran fer obres als immobles entre les 21 h i les 8 h. 

 

Pel que fa al Règim Sancionador, es reforça el paper de l’agent de policia per decidir la multa, sempre que les accions o omissions detectades perjudiquin els interessos generals o de terceres persones. S’estableixen tres tipus d’infraccions:  lleus, amb multes mínimes de 150 € i fins a un import màxim de 600 €; greus, amb sancions entre 600€  i 1.500 € i molt greus, amb multes que van dels 1.500 € a 3.000 €.

 

A banda de la sanció econòmica, l’ordenança ofereix la possibilitat de reparar el dany amb treballs comunitaris en casos d’infraccions lleus i greus sempre que hi hagi recursos per portar-ho a terme. Aquesta prestació substitutiva a la multa serà regulada en un reglament específic de l’Ajuntament.

ARTICLES SIMILARS

COMENTARIS

SEGUEIX-NOS

3,570FansAgradda
1,544SeguidorsSeguir
2,581SeguidorsSeguir
35SubscriptorsSubscriure