Registrat al Diari de Badalona

La Cambra de Comerç destaca el baix deute de l’Ajuntament de Sant Adrià

Redacció
Un moment de la presentació, aquest matí, de l'informe. FOTO: Cambra de Comerç de Barcelona

Sant Adrià ha sortit força ben parada dels resultats que la Cambra de Comerç de Barcelona, en col•laboració amb la Diputació, ha obtingut i publicat en el seu Informe Territorial de la Província de Barcelona, pertanyent a aquest any 2013 però que analitza les dades relatives a l’any passat.

En aquest treball, s’apunta que les empreses de serveis han patit una caiguda més lleu (–1,8%), mostrant així una major resistència a la crisi. El 84,8% d’aquestes es troben a Barcelona, el 6,2% a L’Hospitalet de Llobregat, el 5,7% a Badalona, el 2,2% a Santa Coloma de Gramenet i l’1,1% a Sant Adrià del Besòs. I en aquest sentit, tots els municipis perden empreses, amb l’excepció de Sant Adrià. Pel que fa a l’ocupació en la comarca, el 85,6% es troba a Barcelona, el 7,6% a L’Hospitalet de Llobregat, el 4,6% a Badalona, l’1,4% a Santa Coloma de Gramenet i el 0,8% a Sant Adrià. I com passa amb les empreses, tots els municipis perden ocupació durant el 2012, excepte Sant Adrià. Per municipis, la taxa d’atur més baixa és la de Barcelona (13,3%) seguida de la de L’Hospitalet de Llobregat (17,7%), Badalona (20%), Sant Adrià del Besòs (21,6%) i Santa Coloma (21,7%). Al 2012 les taxes d’atur van augmentar moderadament als cinc municipis. El major increment es va registrar a Santa Coloma (5,7%), seguit de Sant Adrià (5,5%), l’Hospitalet de Llobregat (4,2%), Badalona (3,6%) i Barcelona (3,3%).

Pel que fa al deute viu per habitant, aquest se situa en 676 euros, una mica per sobre dels 651 euros de mitjana provincial, i d’entre els municipis de la comarca destaca Sant Adrià (193) pel seu baix ratio de deute per habitant el 2012. El deute viu representa el 55,6% dels ingressos corrents de Barcelona ciutat, valor inferior a la mitjana comarcal (59%), i a la provincial (64%). En aquesta relació deute viu / ingressos corrents torna a destacar pel seu baix percentatge el municipi de Sant Adrià del Besòs (20%).

L’informe s’ha presentat aquest matí a la Casa Llotja de Mar de Barcelona.

Afegeix el teu comentari