Registrat al Diari de Badalona

Insuficient qualitat de l’aire en el 42% dels dies de l’últim any

Jordi Ribalaygue - 12/12/2017
Foto d'arxiu

La polèmica pel crematori, l’estudi que alerta d’un major risc de càncer per dioxines al voltant de la incineradora i la inclusió de la ciutat entre els municipis amb futures restriccions de trànsit han intensificat el debat sobre la contaminació. Segons dades de la Generalitat, la qualitat de l’aire a Sant Adrià no va ser prou bona en el 42,4% dels dies dels últims 12 mesos.
D’acord amb l’Índex Català de Qualitat de l’Aire que la Generalitat calcula, el resultat es va comprovar deficient en 155 dies entre el 28 de novembre de 2016 i el passat 27 de novembre. Durant aquest període, l’estat de l’aire es va considerar regular en 151 dies.
Els mesos on més es va detectar que la contaminació atmosfèrica sobrepassava els llindars de suficiència a la ciutat van ser el gener (20 dies amb nota regular), febrer (16 dies), març (16 dies) i novembre (23 dies). La qualificació va caure a pobra -la valoració més baixa- en quatre dies de desembre de 2016, febrer, juny i novembre.
Com en altres punts de l’entorn de Barcelona, a Sant Adrià s’incompleix amb freqüència el límit de diòxid de nitrogen en l’ambient que la UnióEuropea estableix; ho reflecteixen les mitjanes de desembre de 2016, gener, febrer, març, abril, octubre i novembre d’enguany. A més, en una vintena de dies de l’últim any s’ha superat el marge de partícules en suspensió, sis d’ells el mes passat. A l’igual que a altres 78 punts de control arreu de Catalunya, Sant Adrià va sobrepassar al 2016 la quantitat anual de partícules en l’aire recomanada per l’Organització Mundial de la Salut.
Les dades de Sant Adrià s’obtenen a una estació de mesurament al carrer Olímpic. No presenta els pitjors registres de l’àrea metropolitana, tot i que la nota que rep pel nivell de qualitat d’aire es situa entre les més baixes dels voltants de Barcelona, amb un aprovat just de 52 punts pels últims 12 mesos. Pitjor puntuació reben els controls a Gràcia-Sant Gervasi i l’Eixample, tots dos a zones molt transitades. Sant Adrià es troba en una situació similar que les anàlisis recollides al Poblenou, el Vall d’Hebron, Badalona i Sant Vicençdels Horts. Hi ha 12 estacions de Barcelona o de la seva perifèria que constaten un millor estat de l’atmosfera.

Afegeix el teu comentari